Základní pojmy

Kvašení a kysání patří velmi pravděpodobně k nejstaršímu způsobu konzervace jídla a získávání nových chutí. Člověk úplně vidí toho pračlověka, který nechal přes den omylem stát obilnou kaši v teple, nebo mu napršelo do nasbíraných malin, případně zapomněl malé rybičky v nádobě s mořskou vodou a našel je až za pár týdnů. Zvědavý pračlověk ochutnal (v případě nakvašené kaše to ale teda ještě musel nechat upéct) a ejhle — objevil malinové víno, rybí omáčku a kvasové pečivo.

To je právě jedno z kouzel této činnosti — na domácí přípravu nepotřebujete zas až tak moc věcí, nic moc extra nemusíte umět a možnosti jsou tak široké, že určitě najdete něco, co vám bude chutnat.

V potravinářství je využíváno pár základních procesů, které zajišťují nejrůznější mikroorganismy.

Kvašení je anaerobní proces, při kterém kvasinky žerou cukry a vyrábí oxid uhličitý a alkohol. Oxid uhličitý polapený do těsta toto nadýchá a alkohol se hodí tak nějak na cokoliv. Třeba dezinfekci. Kvasinky produkující alkoholové kvašení pak vytvoří je kvásek, jsou základem droždí, pochopitelně alkoholických nápojů nebo je najdete třeba v kefíru. Jedlé a hodné kvasinky jsou skvělým zdrojem komplexu vitamínu skupiny B.

Kysání je zase anaerobní proces, při kterém mléčné bakterie žerou cukry či složité sacharidy a produkují různé kyseliny. Mléčné kysání, kde výsledným produktem je kyselina mléčná a především namnožené ony bakterie, je pro nás přínosné právě těmi bakteriemi, které nám dělají velmi dobře na trávení, pomohou s budováním imunity, ošetřováním pleti a jistě pomůžou i s nadměrnou kučeravostí vlny. Probíhá vedle kvasinkových procesů i v chlebovém kvasu, běží v kysaném zelí, jogurtech, na salámech a kdoví v čem ještě.

Známe i octové kvašení, kde se z alkoholu aerobně pomocí octové bakterie vyrábí ocet, proprionové, které dělá díry v ementálu, a pro celkový výčet ještě máselné a citronové.

Do opačného pólu stupnice pH — zásady — běží tzv. alkalické fermenty, které zajišťuje Bacillus subtilis, který při rozkladu bílkovin v luštěninách neprodukuje kyseliny. Známe třeba japonské natto.

A pak tu mám rozklad pomocí ušlechtilých hub, tedy konkrétních druhů plísní — sýry (Penicillium camemberti), fermentované sojové výrobky jako je miso (Aspergillus oryzae) nebo tempeh (Rhizopus oligosporus), plísně se uplatňují i při výrobě botrytických vín. Vizte samostatný článek Fuj, plíseň!

Mezi pravé fermentace ve své podstatě ale nepatří enzymatické procesy čaje či tabáku, tam jde o chemický proces oxidace buněčných šťáv vystavených působení vzduchu. Bakterky se uplatní jen u vlhkého zrání čaje pu-erh.

Slovník

Jako v každém jiném oboru se i při úpravě potravin živými organismy setkáte s mnoha výrazy či jmény, které pro vás mohou být nové. Postupem času slovník doplňujeme. Výklad je samozřejmě velmi vágní a přizpůsobený tématice tohoto blogu.

 • Acetobacter: bakterie octového kvašení, krmí se alkoholem vyprodukovaným kvasinkami a vyrábí kyselinu octovou, ke své činnosti potřebuje kyslík.
 • Aerobní: vyžadující přítomnost vzduchu.
 • Alkalická fermentace: způsob úpravy bílkovin (hlavně rostlinných) pomocí bakterie Bacillus subtilis, výsledný ferment není kyselý, např. natto.
 • Amyláza: enzym štěpící složité škroby na jednodušší cukry.
 • Anaerobní: vyžadující nepřítomnost vzduchu.
 • Autolýza: rozpad či rozklad daného substrátu svými vlastními chemickými sloučeninami (těsto zraje působením enzymů obsažených v mouce, škroby jsou jimi rozbíjeny na jednodušší cukry).
 • Enzym: bílkovina, která katalyzuje určitý chemický proces. Například rozbíjí složitější biochemické sloučeniny na jednodušší. Enzymy si vytváří všechny živé organismy, aby mohly trávit organickou potravu.
 • Fermentace: přeměna chemického složení potraviny účastí živých mikroorganismů za účelem konzervace, změny chuti nebo výroby konkrétní komodity (etanolu, octa).
 • Halofilní organismus: potřebuje pro svůj život slané prostředí.
 • Inokulace: očkování substrátu (potraviny) malým množstvím žádoucích kultur, které se posléze pomnoží.
 • Koagulace: ztuhnutí bílkovin vlivem zahřátí nebo jejich vložením do kyselého prostředí (vaječný bílek, jogurtový koagulát, mléčný kefír).
 • Košer sůl: mořská sůl, která neprošla rafinací a nebyla do ní přidány žádná aditiva, jako např. protispékavé látky. Poskytuje mikronutrienty při fermentaci.
 • Lactobacillus: bakterie mléčného kvašení, krmí se cukrem a vyrábí kyselinu mléčnou.
 • Lipáza: enzym štěpící tuky na glycerol a mastné kyseliny.
 • Mezofilní kultura: kultura, které stačí pro její životní pochody běžné pokojové teploty a není potřeba je kvůli inkubaci ohřívat, např. laktokoky v mléčném výrobku viili.
 • Mikrob či mikroorganismu: jednobuněčný organismus.
 • Mikrobiom: soubor všech genů, které obsahují mikrobi žijicí v nějakém společenství.
 • Mikrobiota: mikrobiální společenství, vzájemně propojený ekosysteém fungující v na nějakém mnohobuněčném organismu. Starší název je mikroflora.
 • Mikronutrienty: složky výživy, které sice nemají energetickou hodnotu, ale jsou v malém množství nezbytné pro různé životní biochemické procesy; minerály, vitamíny, soli, stopové prvky. Důležité jak pro člověka, tak pro mikroorganismy (např. živná sůl pro kvasinky).
 • Metabolity: látky, které produkují mikroorganismy při svých metabolitických pochodech, např. kyseliny, alkoholy, plyny, mykotoxiny aj.
 • Mezofilní kultura: živá kultura, které postačí k životu a reprodukci běžná pokojová teplota.
 • Oxidace: chemická reakce, při které kyslík reaguje s danou chemickou látkou a vznikají další chemické sloučeniny, v potravinářství jde především o žluknutí tuků a nežádoucí zvětrávání.
 • Panacea: bájný všelék, který stále neexistuje
 • Patogenní: poškozující zdraví.
 • pH: úroveň kyselosti/zásaditosti na stupnici 0 – 14, do hodnoty 7 je pH nízké a prostředí kyselé a špatně se v něm množí (nebo vůbec nemnoží) patogeny, přežijí jej laktobacily, 7 je neutrální, vyšší pH značí zásaditost.
 • Polysacharid: složitá chemická směs, kterou jsou schopné některé bakterie polymerovat z jednodušších cukrů a jiných nutrientů, např. mléčný kefír, vodní kefír, ginger beer plant.
 • Prebiotika: krmivo pro žádoucí živé organismy (vláknina inulin).
 • Probiotika: živé organismy, které pracují v náš prospěch (pro nás) a prospívají nám.
 • Postbiotika: odpadní látky (metabolity) probiotických organismů, které nám prospívají, např. vitamín B.
 • Proteáza: enzym štěpící bílkoviny na jednodušší aminokyseliny.
 • Psychrofilní kultura: vyžadující pro svůj růst extrémně nízké teploty, při kterých voda ještě nemrzne, tzn. jen jednotky 1 °C nad nulou.
 • Saccharomyces: kvasinka neboli jednobuněčná houba, která se živí cukrem a množí se nepohlavně dělením (ne sporami).
 • Salinita: slanost, množství soli v roztoku.
 • SCOBY: Symbiotic Colony Of Bacteria and Yeast čili symbiotická kolonie kvasinek a bakterií, která si navzájem vyhovuje, kooperuje a společnými silami se brání patogenům; kombucha, kefíry, divoké jogurtové kolonie, ginger beer plant.
 • Symbiotická potravina: potravina obsahující jak pre- tak probiotika, např. jogurt, ve kterém ještě není přeměněna veškerá laktóza na kyselinu mléčnou nebo kysané zelí obsahující bakterie i jejich polysacharidové krmivo.
 • Termofilní kultura: kultura vyžadující pro své životní pochody vyšší než pokojovou teplotu a musí se jí přitápět, např. jogurtová kultura.
 • Živná sůl: fosforečnan amonný a dusičnan draselný; mikronutrient pro lepší funkci alkoholových kvasinek, zdroje dusíku a fosforu.