Zkvašeno live

zima 2020 Všechny veřejné aktivity jsme bohužel s pořadateli zrušili a dokud budou platit restriktivní nařízení Vlády ČR, tak se na tom nic nezmění. Stále však platí, že nám můžete napsat individuálně a můžeme se fermentacím věnovat ve velmi úzkém kruhu. Zuzka a Vláďa


10.12. 📺 záznam z webináře s teorií k domácímu pečení kvasového chleba [Vláďa]
19.11. 📺 záznam z webináře o domácím hospodaření se surovinami, místem a penězi [Vláďa]
10.6. 📺 záznam rozhovoru o fermentovaných potravinách na FB stránce Aromadoteky [Vláďa]

Chci začít, nedaří se mi

Máte touhu začít a nevíte z jakého konce to vzít? Nebo už jste něco zkusili a nedaří se? Dřív než nám na sociální sítě pošlete svůj první chuchel plísně nebo tonoucí kombuchu, čtěte prosím tyto základní články:

Benefice Cook2help

I letos se účastníme benefice pro Lékaře bez hranic, výtěžek jde přímo na konto mise v Sýrii. Zuzka věnovala svoje hodiny online výuky, Vláďa 20 skleniček tří druhů miso pasty. Nakupovat můžete na webu Cook2help.com

Nejnovější články (archiv)

Bílkoviny

Salami

Klíčová slova: fermentovaný buřt, dusitany, vepřové střívko, laktobacil, botulin. To musím mít!

Redakce

Podporujeme

Česká mikrobiomová společnost ČLS J.E.P. je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací.